Suomeksi  /  In English
Etusivu Parantuminen
EnglishSuomi
Parantuminen kuuluu kaikille!

KAIKKI ON MAHDOLLISTA SILLE JOKA USKOO!!!

Ps.103:3 hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, 2.Moos.15:26.......sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. (Alkutekstissä: Lääkärisi)

Matt.8:16 Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi; Matt.8:17 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme."

Luuk.6:17 ......... Nämä olivat saapuneet kuulemaan häntä ja parantuakseen taudeistansa.

Luuk.6:18 Ja myös ne, jotka olivat saastaisten henkien vaivaamia, tulivat terveiksi.

Luuk.6:19 Ja kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi kaikki.

Mark.6:56 Ja missä vain hän meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikoille ja pyydettiin häneltä, että he saisivat koskea edes hänen vaippansa tupsuun. Ja kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat terveiksi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Joh.5:5 Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta.

Joh.5:6 Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle: "Tahdotko tulla terveeksi?"

Joh. 5:7 Sairas vastasi hänelle: "Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu; ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua." (Syytteli muita jne.)

Joh.5:8 Jeesus sanoi hänelle: "Nouse, ota vuoteesi ja käy."

(Jeesus antoi käskyn, se ei ollut ehdotus. Ihmeet vaativat toimintaa)

Joh.5:9 Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi.

Verenjuoksua sairastava itse asetti aikansa ja kosketti Jeesusta ja parani.

Oli mies joka tuotiin katon läpi. jne.

Jumalan aika on aina nyt tänään!

Mal.3:6 Sillä minä, Herra, en muutu,

Hebr.13:8 Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.

Jaak.1:16 Älkää eksykö, rakkaat veljeni.

Jaak.1:17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa.

Matt.7:7 Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

Matt.7:8 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.

Joh.16:23 ........ Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni.

Joh.16:24 ........... anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.

Jumala sanoo KYLLÄ sinulle!!!

Elä sana KYLLÄ sinulle!!!

Jumala sanoo KYLLÄ kun sinä anot!

Joh.14:13 ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.

Preview Jeesus ilmestyi Parantajana hengellisessä tilaisuudessa 13.01.2000.

 

Ihmeparantumisia

Olavi Vartiainen

Reijo Korhonen parantui kyynärpäävammasta!

Anne Jokiniemi parantui niskavammasta!

Raymond Okwanga

Healing

Kuolleistaheränneitä

Daniel Ekechukwu
Man Raised from the Dead
Kuolleista herääminen
The Dead Raised
Buddhalaismunkin herääminen..
Buddhan munkki heräsi ..
Kuolleista palanneita miehiä
Ylösnousemuksen todistajat
To Hell and Back
Boy Raised from the Dead